Trắc nghiệm tin học 12 bài số 3 (có đáp án)

Trắc nghiệm tin học 12 bài số 3 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về biểu mẫu, các kiến thức liên kết bảng. Các em học sinh sẽ nhớ lại biểu mẫu CSDL Access dùng để làm gì, tạo CSDL có nhiều bảng bằng cách nào và những thao tác để liên kết, sửa liên kết giữa các bảng. Bài trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi để các em học sinh luyện tập thông qua những câu hỏi trắc nghiệm.

  • Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 1
  • Trắc nghiệm Tin học 12 bài số 2

QTM-CN

5/5 - (9977 bình chọn)