Nhặt rác thải biển sắp xếp thành những tác phẩm ấn tượng

Theo kết quả nghiên cứu, mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 8 triệu tấn nhựa thải ra đại dương, tương đương mỗi phút có một chiếc xe chở rác đầy nhựa đổ xuống biển.

Khi thu nhặt rác thải nhựa trên bờ biển New York, nghệ sĩ Barry Rosenthal nhận ra rằng rác thải nhựa như đồ chơi, chai lọ, giấy gói thực phẩm… chúng tồn tại rất lâu và chỉ bị phai màu chứ rất khó bị phân hủy. Chính vì vậy, ông đã quyết định tạo ra tác phẩm lấy ý tưởng từ rác thải đại dương nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường đại dương biển.

Barry đã sắp xếp toàn bộ rác thải ông thu nhặt được tạo ra các tác phẩm ấn tượng và chụp ảnh lại. Các rác thải nhựa được ông sắp xếp theo cùng màu sắc hoặc theo một bố cục nhất định trông rất đồng đều và hài hoà.

Dưới đây là những tác phẩm ấn tượng từ rác thải nhựa trên biển của nghệ sĩ Barry Rosenthal, mời các bạn chiêm ngưỡng. Hy vọng, sau khi xem xong các tác phẩm này mỗi người trong chúng ta sẽ có ý thức hơn đồng thời chung tay hành động để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa.

Tác phẩm từ rác thải biển 1

Tác phẩm từ rác thải biển 2

Tác phẩm từ rác thải biển 3

Tác phẩm từ rác thải biển 4

Tác phẩm từ rác thải biển 5

Tác phẩm từ rác thải biển 6

Tác phẩm từ rác thải biển 8

Tác phẩm từ rác thải biển 9

Tác phẩm từ rác thải biển 7

  • Con người đã và đang dùng nhựa để hủy hoại tự nhiên như thế nào?

QTM-CS

QTM-ĐM