Lịch thi Trạng Nguyên năm học 2021 – 2022

Là một sân chơi bổ ích cho các em học sinh tiểu học Trạng Nguyên Tiếng Việt hiện đã trở thành cuộc thi lớn, phổ biến ở nhiều trường Tiểu học trên khắp cả nước. Cuộc thi sẽ mô phỏng kỳ thi trạng nguyên khoa bảng dành cho học sinh tiểu học, gồm có kỳ thi Hương – thi Hội – thi Đình. Tương ứng với Cấp trường – Cấp tỉnh – Cấp toàn quốc. Hiện tại thì lịch thi các vòng cho Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng Nguyên Toàn Tài đã có để các Sở GD, các nhà trường, phụ huynh và học sinh tham khảo để đăng ký tài khoản Trạng Nguyên tham gia. Dưới đây là lịch thi chi tiết Trạng Nguyên năm học 2021-2022.

Lịch thi Trạng Nguyên năm học 2021-2022

Cấp thi Vòng thi Trạng Nguyên Tiếng Việt Trạng Nguyên Toàn Tài Trạng Nguyên cấp 2
Thi tự do Vòng 1 26/8 5/9 Tháng 10
Thi tự do Vòng 2 9/9 20/10 Tháng 11
Thi tự do Vòng 3 16/9

Cấp trường:

9/11 – 11/11

Tháng 12
Thi tự do Vòng 4 23/9

Cấp huyện:

7/12 – 9/12

Thi tự do Vòng 5 30/9 Cấp tỉnh: 28/12
Thi tự do Vòng 6 7/10 Cấp Quốc Gia khối 5: 21/1/2022
Thi tự do Vòng 7 14/10
Thi tự do Vòng 8 21/10
Thi tự do Vòng 9 28/10
Thi tự do Vòng 10 4/11
Thi tự do Vòng 11 11/11
Thi tự do Vòng 12 18/11
Thi tự do Vòng 13 25/11
Thi tự do Vòng 14 2/12
Thi tự do Vòng 15 9/12
Cấp trường Vòng 16 16/12 – 24/12
Thi Hương cấp Huyện Vòng 17 15/2 – 18/2
Thi Hội cấp tỉnh Vòng 18 15/3 – 18/3
Dự kiến thi Đình Vòng 19

16/4 17/4

23/4 – 24/4

Lịch trên có thể thay đổi tùy vào tình hình thực tế và được thông báo chi tiết trang trang web dưới đây. Thông tin vào giờ thi cũng được cập nhật chi tiết trên trang web.

https://trangnguyen.edu.vn/

Tài khoản học sinh trên trang web Trạng Nguyên đã được nâng khối thì cần truy cập để thay đổi thông tin tài khoản. Truy cập vào phần Sửa đổi thông tin để thay đổi lớp học nếu cần.

QTM-CN

5/5 - (7898 bình chọn)