Cách xem các quyền của ứng dụng trên Android, xem app yêu cầu những quyền gì

Hiện nay, hầu như mọi công việc, giải trí của chúng ta đều có thể thực hiện qua các ứng dụng (app). Mỗi ứng dụng lại yêu cầu các quyền truy cập khác nhau vào dữ liệu cũng như các tính năng của thiết bị. Đôi khi có các ứng dụng yêu cầu quá nhiều quyền truy cập vô lý với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân của bạn.

Vậy làm thế nào để kiểm tra, kiểm soát các quyền truy cập của ứng dụng trên Android? Bài viết này của Quản Trị Mạng sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp.

Quản lý quyền truy cập khi bạn cài một ứng dụng

Khi bạn tải ứng dụng từ Play Store, một vài ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cấp quyền truy cập vào dữ liệu và tính năng của thiết bị trước khi bạn cài đặt. Khi bạn tải ứng dụng được viết cho Android 6.0 hoặc mới hơn, bạn có thể cho phép hoặc từ chối các quyền truy cập  khi bạn bắt đầu sử dụng.

Bạn cũng có thể kiểm tra quyền truy cập của các ứng dụng trước khi cài đặt theo các bước sau:

1. Mở ứng dụng Play Store

2. Truy cập vào trang thông tin chi tiết của ứng dụng. Để kiểm tra các quyền truy cập trước khi cài đặt, tìm tới phần Về ứng dụng nhấp vào biểu tượng mũi tên sau đó cuộn xuống rồi nhấp vào nút Xem thêm ở phần Quyền của ứng dụng.

3. Nhấn cài đặt:

 • Một vài ứng dụng sẽ cài đặt ngay. Khi bạn sử dụng một ứng dụng bạn có thể từ chối hoặc cho phép từng yêu cầu quyền truy cập trước khi ứng dụng bắt đầu hoạt động.
 • Với một số ứng dụng khác, Google Play sẽ hiển thị tất cả các nhóm quyền truy cập của một ứng dụng để bạn có thể dễ dàng truy cập trước khi cài đặt. Các thông tin này sẽ giúp bạn quyết định xem có nên cài ứng dụng hay không.

Quản lý quyền truy cập của ứng dụng đã được cài trên máy của bạn

Lưu ý: Khi một ứng dụng bạn đã cài được cập nhật nó có thể thay đổi quyền truy cập vào các thông tin và tính năng.

Với các ứng dụng dành cho Android 6.0 và mới hơn, bạn không cần xem xét lại quyền khi ứng dụng cập nhật. Lần đầu tiên bạn dùng một tính năng có quyền truy cập mới bạn có thể cho phép hoặc từ chối cho ứng dụng quyền truy cập vào dữ liệu hoặc tính năng mà nó yêu cầu.

Với các ứng dụng khác, bạn cũng không cần kiểm tra hoặc đồng ý quyền bạn đã đồng ý cho ứng dụng. Nếu ứng dụng cần quyền truy cập, nó vẫn phải hỏi lại bạn xem bạn có đồng ý hay không. Điều này có hiệu lực ngay cả khi bạn cài đặt tự động cập nhật cho ứng dụng.

Cách tắt hoặc mở quyền truy cập cho ứng dụng

Với ứng dụng bạn đã cài đặt trên thiết bị

1. Mở ứng dụng Settings.

2. Nhấn vào Apps & notifications.

3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn thay đổi quyền truy cập.

4. Chọn Permissions.

5. Chọn quyền mà bạn muốn cấp cho ứng dụng, ví dụ như Camera, Lịch…

Với các ứng dụng tức thì (instant app)

1. Mở ứng dụng Settings.

2. Nhấn vào Apps & notifications bạn sẽ thấy ứng dụng vừa được mở ở phía trên cùng.

3. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn xem chi tiết.

4. Xem phần Permissions.

Cách xem các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị của bạn có thể truy cập vào một quyền cụ thể nào đó

1. Mở ứng dụng Settings.

2. Nhấn vào Apps & notifications.

3. Nhấn Advanced > App permissions.

4. Chọn một quyền truy cập, ví dụ Calendar (Lịch), Location (Vị trí), Camera…

5. Chọn ứng dụng bạn muốn cho phép truy cập quyền này

Danh sách các quyền mà ứng dụng có thể truy cập trên Android 6.0 hoặc mới hơn

Dưới đây là các quyền mà ứng dụng có thể truy cập trên Android 6.0 hoặc mới hơn. Quyền truy cập mà bạn thấy trên thiết bị của bạn có thể phụ thuộc vào hãng sản xuất:

 • Sensors (Các loại cảm biến)
 • Calendar (Lịch)
 • Camera
 • Contacts (Danh bạ)
 • Location (Vị trí)
 • Microphone (Micro)
 • Phone (Ứng dụng gọi điện)
 • SMS (Tin nhắn SMS)
 • Storage (Lưu trữ)

Lưu ý: Các bước thao tác trong bài viết này dựa trên Android gốc và có thể sẽ hơi khác trên thiết bị của bạn tùy thuộc vào giao diện của các hãng.

QTM-CN

5/5 - (7540 bình chọn)