Cách sử dụng tính năng autofill với công cụ quản lý mật khẩu bên thứ ba trên iPhone hoặc iPad

Theo mặc định, Apple cho phép bạn đăng nhập vào các trang web, ứng dụng bằng thông tin đăng nhập được lưu trong iCloud Keychain thông qua một tính năng có tên autofill (tự động điền mật khẩu). Trong trường hợp bạn muốn sử dụng trình quản lý mật khẩu chuyên dụng của bên thứ ba thay cho iCloud Keychain, bạn vẫn thiết lập công cụ của bên thứ ba đó làm dịch vụ tự động điền mật khẩu mặc định trên iPhone và iPad của mình.

Apple cho phép bạn sử dụng tối đa hai dịch vụ tự động điền mật khẩu cùng lúc trên iPhone hoặc iPad của mình. Bạn có thể sử dụng iCloud Keychain và các dịch vụ khác như Bitwarden hoặc LastPass. Bạn cũng có thể tắt iCloud Keychain và đặt dịch vụ của bên thứ ba làm mặc định.

Quy trình thay đổi dịch vụ tự động điền mật khẩu mặc định về cơ bản không có gì phức tạp và khác biệt giữa các công cụ quản lý mật khẩu bên thứ ba. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kích hoạt đầy đủ các tính năng Face ID hoặc Touch ID (nếu có) trên ứng dụng quản lý mật khẩu bên thứ ba mà bạn dự định sử dụng. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ không cần nhập mật khẩu chính mỗi khi muốn đăng nhập vào trang web bằng trình quản lý mật khẩu của bên thứ ba đó.

Sau khi quá trình thiết lập trình quản lý mật khẩu hoàn tất, bạn hãy điều hướng đến ứng dụng “Settings” (Cài đặt) trên iPhone hoặc iPad.

Nhấn vào “Settings”

Trong menu hiện ra, bạn tìm và nhấp vào phần “Passwords” (Mật khẩu).

Nhấp vào phần "Passwords"

Xác thực bản thân bằng Face ID, Touch ID hoặc mật mã khẩu hình khóa, sau đó chọn tùy chọn “AutoFill Passwords” (Tự động điền mật khẩu).

Chọn tùy chọn “AutoFill Passwords”

Tiếp theo, hãy chọn dịch vụ của bên thứ ba mà bạn muốn sử dụng. Bạn cũng có thể nhấn vào tùy chọn “iCloud Keychain” để tắt nó.

Chọn trình quản lý mật khẩu của bên thứ ba

Dịch vụ bạn chọn sẽ cần được xác thực. Ở ví dụ trong bài, Bitwarden sẽ yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình bằng mật khẩu chính (hoặc xác thực bằng Face ID hay Touch ID). Nhấn vào nút “Submit” (Gửi) để xác thực.

Nhấn vào nút “Submit”

Sau khi quá trình xác thực hoàn tất, hãy nhấn vào nút “Back” (Quay lại).

Nhấn vào “Back”

Giờ đây, bạn có thể tiếp tục sử dụng iPhone hoặc iPad của mình như bình thường. Lần tới khi truy cập hay đăng nhập vào trang web nào đó, bạn sẽ thấy một đề xuất từ ​​trình quản lý mật khẩu mà mình đã chọn.

Chỉ cần chọn mật khẩu và xác thực bản thân (sử dụng mật khẩu chính hoặc Face ID), tên người dùng và mật khẩu của bạn sẽ được điền tự động.

Thông tin đăng nhập sẽ được điền tự động

QTM-CN

QTM-ĐM