Cách kiểm tra môi trường desktop bạn đang sử dụng trên Linux

Như bạn có thể biết, các hệ điều hành dựa trên Linux tập trung nhiều vào dòng lệnh để thực hiện các hoạt động. Một bản phân phối tối thiểu như Arch Linux sẽ cung cấp cho bạn một bản cài đặt terminal nền tối. Điều khiến các bản phân phối Linux tương tác và thân thiện với người dùng thường không được chú ý – đó là môi trường desktop.

Hầu hết người dùng Linux mới bắt đầu không biết về môi trường desktop và thậm chí không biết họ đang sử dụng môi trường nào. Đây là cách bạn có thể kiểm tra môi trường desktop nào hiện được cài đặt trên hệ thống Linux của mình.

Kiểm tra môi trường desktop hiện tại trên Linux

Với rất nhiều môi trường desktop (DE) có sẵn miễn phí, người dùng trở nên thực sự khó khăn để lựa chọn những gì phù hợp với thị hiếu của mình. Và việc không biết mình hiện đang sử dụng DE nào cũng không khiến tình hình tốt hơn chút nào.

Có nhiều cách để kiểm tra DE nào được cài đặt trên bản phân phối Linux, cả bằng dòng lệnh và đồ họa.

Sử dụng các biến môi trường

Trên Linux, các biến môi trường lưu trữ dữ liệu liên quan đến hệ thống theo yêu cầu của các tiến trình và ứng dụng để hoạt động bình thường. Bạn có thể xem giá trị của một số biến môi trường cụ thể lưu trữ thông tin về môi trường desktop của hệ thống.

Chạy lệnh sau:

echo $XDG_CURRENT_DESKTOP

Đầu ra sẽ hiển thị tên của môi trường desktop.

Đầu ra sẽ hiển thị tên của môi trường desktop

Đầu ra sẽ hiển thị tên của môi trường desktop

Bạn cũng có thể xem file nhị phân *-session thường được tìm thấy trong thư mục /usr/bin để đạt được kết quả tương tự.

ls /usr/bin/*-session

Xem nhanh các mục được hiển thị sẽ cho bạn ý tưởng về môi trường desktop của hệ thống. Như bạn có thể thấy, file xfce4-session biểu thị rằng hệ thống đang sử dụng Xfce.

File xfce4-session biểu thị rằng hệ thống đang sử dụng Xfce

File xfce4-session biểu thị rằng hệ thống đang sử dụng Xfce

Sử dụng Neofetch

Neofetch là một công cụ dòng lệnh hiển thị thông tin liên quan đến hệ thống ở định dạng có thể đọc được. Neofetch không phải là một phần của các gói Linux tiêu chuẩn, vì vậy bạn sẽ phải cài đặt thủ công nó trên hệ thống của mình.

Sau khi cài đặt, hãy chạy lệnh sau để khởi chạy Neofetch:

neofetch

Đầu ra:

Sử dụng Neofetch để biết môi trường desktop

Sử dụng Neofetch để biết môi trường desktop

Ngoài môi trường desktop, Xfce 4.16, trong trường hợp này, Neofetch còn hiển thị tên hệ điều hành, phiên bản kernel, tên máy chủ, độ phân giải hiển thị, tên shell, v.v…

Sử dụng GUI

Không có gì ngạc nhiên khi bạn cũng có thể kiểm tra tên của môi trường desktop bằng cách sử dụng chính môi trường desktop. Bạn có thể truy cập cài đặt hệ thống của mình và xem phần About để biết thông tin chi tiết về hệ điều hành của mình. Mặc dù không phải desktop nào cũng có tùy chọn này, nhưng hầu hết chúng đều có sẵn.

Ví dụ, trên desktop GNOME, bạn có thể nhanh chóng kiểm tra chi tiết hệ thống bằng cách sử dụng phần About trong Settings.

Tìm phần About trong Settings để biết môi trường desktop đang sử dụng

Tìm phần About trong Settings để biết môi trường desktop đang sử dụng

Đơn giản hơn, bạn chỉ cần Google môi trường desktop nào đi kèm với bản phân phối Linux của bạn theo mặc định. Bởi vì trong hầu hết các trường hợp, bạn vẫn sẽ cài đặt DE mặc định, tất nhiên trừ khi bạn thay đổi nó theo cách thủ công.

Trên đây là một số cách để tìm ra môi trường desktop Linux bạn đang sử dụng trên hệ thống mà Quantrimang.com muốn chia sẻ với bạn đọc!

Chúc bạn thực hiện thành công!

QTM-CN

QTM-ĐM